CYG 2011 Opening CeremonyCYG 2011 Athletics 11 SeptCYG 2011 IoM Swimming finalsCYG 2011 Mens GymnasticsCYG 2011 IoM Closing CeremonyCYG IoM 09 Sept 2011CYG 2011 Rugby 7s FinalDavy Knowles at CYG Closing CeremonyCYG BoxingCycling